Porady

Zakup i chwytanie ptaków!

Po odpowiednim przygotowaniu pomieszczenia można dokonać zakupu ptaków.
Początkujący hodowca powinien zaczynać od łatwych do hodowli gatunków,
przy których może nabyć odpowiedniego doświadczenia.

Najlepiej jest nabyć ptaki młode i samemu odchować je aż do osiągnięcia dojrzałości płciowej.
Zdrowy ptak charakteryzuje się gładkim i obfitym upierzeniem oraz żywym zachowaniem.
Przy chwytaniu ptaków należy postępować ostrożnie, gdyż czynność ta może niekorzystnie wpływać na ptaka.
Najlepiej do tego celu służy siatka jak na owady,lub podbierak na ryby.
Przy zakupie ptaków hodowca powinien dowiedzieć się o cechach charakteru danego osobnika i sposobie żywienia.
Ptaki są wspaniałymi pupilami trzymane w domu mogą nauczyć się naśladowania ludzkiej mowy.
Ptaki trzymane w wolierach ogrodowych dają nam możliwość podglądania ich naturalnych zachowań,
są ozdobą naszych ogródków.

Życzymy wszystkim sukcesów hodowlanych i pociechy ze swoich pupili.